Skip to main content

Избор Уредника, 2018

Хипотека

Хипотека правни документ којим се доказује да дужник обавезао непокретности које припадају му у облику земљишта, кућа, зграде. Хипотека се издаје на повериоца (особе која је дала новац за дуг) и да ли је до коначног споразума са дужником. У случају неплаћања дуга на време зајмодавац има право да прода хипотеком имовине, да постане њен власник.