Skip to main content

Плаве

пелагични
станом организми Нектон и Планктон у води (плаве зоне) .

Еколошки енциклопедијски речник. - Кишињев: главно издање молдавске совјетске енциклопедије. И. И. Дедиу. 1989.


.