Skip to main content

Среда абиотички

Среда абиотички
сет елемената неорганске хемијске окружења (саставу тла, марине и свеже воде, ваздуха), физички (температура, влажност, атмосферски притисак), географски природу утичу живих организама, нанијевши им да се прилагоде им муљем избегавајте их. Абиотички окружење може да допринесе просперитету врсте, угњетава, или - ако је могуће да се прилагоди томе - предност од њеног уништења (изумирањем). Цф. Биотско окружење, Антропично окружење .

Еколошки енциклопедијски речник. - Кишињев: главно издање молдавске совјетске енциклопедије. И. И. Дедиу. 1989.


.