Skip to main content

Удеса море (река) од

опасан инцидент на мору (река) објекат који представља опасност за живот и здравље, што доводи до оштећења трупа мора (река) објекта или опреме, губитка или оштећења пловидбу од марине (река) приморских структура и Окра загађења аиусцхеи окружење.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010