Skip to main content

Кисела киша

Киселе кише

кише, пХ вредност пХ испод 5, 6 (ГОСТ 17. 2. 1. 03-84.)

едвАрт. Термини и дефиниције за заштиту животне средине, управљање животном средином и заштиту животне средине. Речник, 2010


.