Skip to main content

Практично тренутно Специфична стопа фертилитета

практично тренутно Специфична стопа фертилитета
см. у чл. Специфична стварна тренутна стопа раста популације .

Еколошки енциклопедијски речник. - Кишињев: главно издање молдавске совјетске енциклопедије. И. И. Дедиу. 1989.


.