Skip to main content

Практично тренутно ПОСЕБАН МОРТАЛИТЕТА

практично тренутно СПЕЦИФИЦ МОРТАЛИТИ
см. у чл. Специфична стварна тренутна стопа раста популације .

Еколошки енциклопедијски речник. - Кишињев: главно издање молдавске совјетске енциклопедије. И. И. Дедиу. 1989.


.