Skip to main content

Адаптивни пољопривреда

Адаптиве пољопривреде
елемент адаптивног приступа, највише еколошки и економичан начин да користи ресурсе земљишта у максималном откривања свог биолошког потенцијала и смањење инвестиција у људске енергије. Основа А. с. х. су: ротација усева са уравнотеженом количином земљишта која уништава тло и ресторативне усјеве; минимизирана култивација тла (од дубоке обраде до сетве до стрнија); еколошки оријентисан систем примјене органских и минералних ђубрива; широка употреба биолошких метода заштите биља; коришћење сорти и поликултура, вишегодишње траве, сидерати. А. с. х. дозвољава да у потпуности спроведу захтјеве еколошког императива и обезбјеђује конзервацију енергије у пољопривреди, заштиту животне средине, производњу висококвалитетних производа.

ЕдвАРТ. Речник појмова и дефиниција животне средине, 2010


.