Skip to main content

ДОДАТНА ПОРЕЗ НА ДОБИТ

ДОДАТНА ПОРЕЗА ПРИХОДА
(надокнада) Додатни порез на приход од великих прихода. У Великој Британији замењено је увођењем виших стопа пореза на доходак на велике приходе.

Економија. Објашњење речника. - М .: "ИНФРА-М", Издавачка кућа "Вес Мир". Ј. Блацк. Опште издање: д. н. Осадцхаиа ИМ. 2000.


Економски речник. 2000.