Skip to main content

Околним просторима

околним просторима

подручје одмах поред зграде граница, конструкција, ограда, на градилишту, предмети трговине, оглашавања и других објеката у власништву, поседовање, закуп, о стању на физичких или правних лица (Резолуција Москва Влада на 9. новембра, 1999 Н 1018 "О одобрењу Правилника о санитарним области одржавање, чишћење организацију и одржавање чистоће и реда у Москви.")

едвАрт. Термини и дефиниције за заштиту животне средине, управљање заштитом животне средине и еколошке безбедности. речник 2010

<- 1 ->
околног подручја
подручје непосредно поред границе зграде, структуре, ограде, на градилишту, предмети трговине, рекламирање, и других објеката који се налазе у власништву, посједовање, закуп, на билансу легалног да ли физичка лица (Москва Резолуција Влада од 9. новембар, 1999 Н 1018 "О одобрењу санитарног одржавања територије, организације чишћења и одржавања чистоће и реда у Москви правила").

ЕдвАРТ. Речник појмова и дефиниција животне средине, 2010


.