Skip to main content

Укус ХРАНА

укус ФЕЕД
степен преференце сточне хране на одређеном типу, или њиховом комбинацијом у процесу испоруке (мерено у поенима).

Еколошки енциклопедијски речник. - Кишињев: главно издање молдавске совјетске енциклопедије. И. И. Дедиу. 1989.


.