Skip to main content

Плугови промене у окружењу

КОРЕСПОНДИРАЊЕ ПРОМЈЕНА СРЕДЊА
Промена .л. компоненте животне средине, њихова својства или агрегат, који се могу надокнадити током саморегонизације екосистема.

Еколошки речник, 2001

Променљиве промене животне средине
променити у .л. компоненте животне средине, њихова својства или агрегат, који се могу надокнадити током саморегонизације екосистема.

ЕдвАРТ. Речник појмова и дефиниција животне средине, 2010


.