Skip to main content

Неповољни временски услови

неповољни временски услови

метеоролошки услови погодују акумулацији штетних материја (загађивача) у површини ваздушног слоја (Закон "о заштити ваздуха". )

ЕдвАРТ. Термини и дефиниције за заштиту животне средине, управљање животном средином и заштиту животне средине. Дицтионари, 2010

неповољних временских услова
метеоролошки услови погодују акумулацији штетних материја (загађивача) у површини ваздушног слоја (Закон "о заштити ваздуха").

ЕдвАРТ. Речник појмова и дефиниција животне средине, 2010


.