Skip to main content

Аеробик

Аеробиц
постојеће или тече у присуству кисеоника (организма, процесу и t. e.)

речник животне средине 2001


.