Skip to main content

АЕРОТАКСАТИОН

АЕРОТАКСАТИОН
[од гр. ваздух и оклоп. таксативно - вредновање] - квалитативна и квантитативна процена природних ресурса (главних, шума) из ваздухоплова кроз визуелно одређивање или анализу ваздушних фотографија.

Речник заштите животне средине, 2001


.