Skip to main content

АЕРОТЕНК

АЕРОТЕНК
је биолошка постројења за пречишћавање отпадних вода која представља резервоар који садржи аеробне микроорганизме и ваздух.

Еколошки речник, 2001.


.