Skip to main content

Пољопривредно земљиште

пољопривредно земљиште

земљиште предвиђено за потребе пољопривреде и одређен за ту сврху (Ланд Цоде оф тхе РСФСР.)

едвАрт. Термини и дефиниције за заштиту животне средине, управљање животном средином и заштиту животне средине. Дицтионари, 2010

Пољопривредно земљиште
земљиште предвиђено за потребе пољопривреде и одређен за ту сврху (Ланд Цоде оф тхе РСФСР).

ЕдвАРТ. Речник појмова и дефиниција животне средине, 2010


.