Skip to main content

Агрофорестри

Агрофорестри
сет организационо економских и техничке мере за оптимизацију земљиште, хидролошке и климатске услове у агро-екосистемима да побољшају своју биолошку производњу - усева и производа принос сточарство. Разликовање између наводњавања и одводњавања, агрофорестрије, хемијског обнављања земљишта, културних и техничких радова.

ЕдвАРТ. Речник појмова и дефиниција животне средине, 2010


.