Skip to main content

Агрометеоролошких

агрометеоролошких
Контрола сервис природних и вештачких промена у стању климатских услова за гајење усева; време служба за добробит пољопривреде. Дужности агро-метеоролошке службе у Совјетском Савезу наметнута Госкомгидромет.

Еколошки енциклопедијски речник. - Кишињев: главно издање молдавске совјетске енциклопедије. И. И. Дедиу. 1989.


.