Skip to main content

ОДГОВОР

РЕСПОНСЕ
популације, индикатор који одређује проценат популације који показује одређени одговор на одређени ниво дозе супстанце.

Еколошки енциклопедијски речник. - Кишињев: главно издање молдавске совјетске енциклопедије. И. И. Дедиу. 1989.


.