Skip to main content

Параназалних Воде РЕКА

параназалних Воде РЕКА
одвојен од родног речног корита, не губи везу са њим резервоара (Закос, доток, канала).

Еколошки енциклопедијски речник. - Кишињев: главно издање молдавске совјетске енциклопедије. И. И. Дедиу. 1989.


.