Skip to main content

РЕВИЗОРСКИ ПОДАЦИ

РЕВИЗОРСКИ ПОДАЦИ

верификоване информације, евиденције или изјаве које се односе на чињенице. Напомена: Ревизор користи податке ревизора, који могу бити квалитативни или квантитативни, како би се утврдила усклађеност са критеријима ревизије. Подаци о ревизији обично се заснивају на истраживањима, прегледу докумената, праћењу активности и условима, на постојећим мерењима и резултатима испитивања или на другим средствима у обиму ревизије (ГОСТ Р ИСО 14050.)

ЕдвАРТ. Термини и дефиниције за заштиту животне средине, управљање животном средином и заштиту животне средине. Дицтионари, 2010


.