Skip to main content

У просеку

КОРИСНИ -друг, -но; Ст. то. Направите просечну квантитативну или квалитативну. У. бројке у извештају. У. њихове таленте. Просек, кажем, једете; нсв. У просеку је; патња. Усредсређивање (види).

Енциклопедијски речник. 2009.