Skip to main content

Издајство

ЦХАНГЕ -а; цф. Понашање, поступци издајника; издаја. Средње, подмукле и.

Енциклопедијски речник. 2009.