Skip to main content

Катастрофа биолошки

катастрофа, у пратњи ширење опасних биолошких (бактериолошких) агената (супстанцама, агенсима и др.) у количинама које су резултирале губитком живота, штетности по људско здравље, уништавање или уништавање објеката и других материјалних вредности у великој блур Ах, али и нанио озбиљну штету по животну средину.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010