Skip to main content

Катастар у екологији

систематизован скуп података, укључујући квалитативни и квантитативни попис објеката или појава, у неким случајевима са њиховим економским, демографским, санитарним и физичко-географским карактеристикама. Садржи њихову класификацију, податке о негативним факторима животне средине, услове адаптације људи, сезонску динамику природних фактора, степен студија са применом картографског и статистичког материјала. Може да садржи препоруке о коришћењу предмета или појава, предлоге мера за оптимизацију животних услова људи, побољшање здравља становништва, указују на потребу за даљим истраживањима и другим подацима.

ЕдвАРТ. Речник појмова Министарства за ванредне ситуације, 2010