Skip to main content

Удеса

велики несрећа довели до губитка живота, штетности по људско здравље или уништавање или уништавање објеката, материјалних средстава на некој значајној мјери, као и водећи на озбиљне штете по животну средину Постоје К за објекат на којем је настао, из разлога или природе утицаја на животну средину.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010