Skip to main content

КРУГ скаларна

КРУГ скаларна
КРУГ скаларна - хијерархија нивоа управљања, постоји у свим компанијама, осим за најмањи, створио, делујући у вертикалном раздвајање функције управљања.

Економски речник. 2010.


Економски речник. 2000.