Skip to main content

СИГУРНОСТ КЛАСЕ

РАЗРЕД САПРОБИТА
степен загађења воде органским супстанцама.

Еколошки речник, 2001.

Сапробити класа
степен загађења воде органским супстанцама.

ЕдвАРТ. Речник појмова и дефиниција животне средине, 2010


.