Skip to main content

Контрола загађења

контрола загађења
(контрола загађења) Пакет мера за очување и обнови природу. То укључује опорезивање индустрије које загађују животну средину и увођење одређених граница емисије. Квантитативне методе могу бити у облику забране, увођење максималних дозвољених норми које ограничавају количину емисије загађивача по јединици економске активности или да објави стриктно одређени број емисионим дозволама које може продати или издају. Забрањивање загађења животне средине је немогуће, уколико нема расположивог алтернативног начина производње. Дугорочна политика је да се ограничи негативне ефекте обухвата вршење теренски рад са предузећима и јавности у вези са радњама које могу смањити загађење коришћењем метода економичне, као и истраживања и студије из области алтернативних и мање загађујућих технологија отпада. Ограничавање укупног нивоа економске активности може смањити штету, али то није доступно свим земљама, осим најбогатијих, а затим у далекој будућности.

Економија. Објашњење речника. - М .: "ИНФРА-М", Издавачка кућа "Вес Мир". Ј. Блацк. Опште издање: д.н. Осадцхаиа ИМ. 2000.


Економски речник. 2000.