Skip to main content

КОНТРОЛА износ дивиденди

КОНТРОЛА износ дивиденди
(контрола дивиденда) наметнутим ограничењима на дистрибутивних компанија дивиденде. Контрола дивиденде може да буде део цена и прихода политике и обично има облик забране или ограничења на величину раста дивиденди. Ако држава ограничи раст плата, политички разлози могу га приморати да наметну одговарајућа ограничења на профит. Добит предузећа, као што се не може контролисати, јер држава сазна за његова величина је касно - када је већ добио. Контрола износ на дивиденда није апсолутно паралелно контрола мера плата, јер нерасподељена добит остаје на располагању фирми, а могу се касније дистрибуиран, када ће бити ослабљена контрола. Међутим, таква контрола је најбоље што послодавци могу понудити радницима као надокнаду за задржавање плата.

Економија. Објашњење речника. - М .: "ИНФРА-М", Издавачка кућа "Вес Мир". Ј. Блацк. Опште издање: д. н. Осадцхаиа ИМ. 2000.


Економски речник. 2000.