Skip to main content

Уговорна казна

уговорна казна
накнада, накнада за губитке које Конвенције у случају неиспуњења или кршења уговора од стране других сарадника. Може укључити не само стварну штету, већ и губитак профита.

Раизберг БА, Лозовскиј Л. Сх., Стародубцева Е.Б. Савремени економски речник. - 2 нд ед. , исправљен. М .: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економски речник. 2000.