Skip to main content

Обичајног права

обичајног права
систем норми, правила понашања, заснован не на службено прихваћеним правним законима и обичаји развијени током дужег временског периода датој земљи или јавном окружењу. У неким случајевима, обичајно право, не долазе у сукоб са законом на снази, признат као правна норма, правило.

Раизберг БА, Лозовскиј Л. Сх., Стародубцева Е.Б. Савремени економски речник. - 2 нд ед. , исправљен. М .: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економски речник. 2000.