Skip to main content

Конвергентни серије / серијски

конвергентни сериес / сериал
(конвергира серија) Секвенца у којој збир првог Н рок тежи коначном границе, ако Н тежи до бесконачности. На пример, у геометријској прогресији 1, р, р2, ..., рН где -1 & ЛТ; р & ЛТ; 1, збир првих Н чланова прогресије тежи до коначне границе с повећањем Н. илуструју на следећи начин: да означи износ од првих Н чланица С.Н.. Сходно томе, СН = 1 + р + р2 + р3 + ... + рН-1 умножавају сваки израз у Р: РСН = р + р2 + ... + рН-Л + РН. Одвојимо другу из прве једначине: СН-рСН = л-рН. Ат бесконачне увећањем НРН тежи нули, као (1-р) СН тежи 1, а СН тежи 1 / (1- р). На први поглед може изгледати да је редослед конвергира ако његови чланови имају тенденцију ка нули са повећањем Н, , али то није истина. Размотримо, на пример, секвенцу 1, 1/2, 1/3, ... 1 / Н; Његов први термин је 1, други термин је 1/2. Сума од следећих два члана већи од 2 (1/4) = 1/2 збир четири члана већа од 4 (1/8) = 1/2; ако узмемо узастопне групе услова, постаје очигледно да можемо бесконачно додавати вриједности веће од 1/2; према томе, секвенца није конвергентна.

Економија. Објашњење речника. - М .: "ИНФРА-М", Издавачка кућа "Вес Мир".Ј. Блацк. Опште издање: д. н. Осадцхаиа ИМ. 2000.


Економски речник. 2000.