Skip to main content

Стопу конверзије и хартија од вредности

стопу конверзије и хартија од вредности
стопу конверзије и хартија од вредности - размена једне валуте за другу или једна врста према другим акцијама.

Економски речник. 2010.


Економски речник. 2000.