Skip to main content

Страној конвертибилној

страној конвертибилној
могућност коришћења националне валуте у међународном платном промету, слободне размене девиза на националном, и обрнуто.

Раизберг БА, Лозовскиј Л. Сх., Стародубцева Е.Б. Савремени економски речник. - 2 нд ед. , исправљен. М .: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економски речник. 2000.