Skip to main content

САРАДЊА / САРАДЊА

САРАДЊА / САРАДЊА
(сарадња) Споразум између два или више појединаца, фирми или државе на заједничком раду. Сарадња као метод економске координације је у супротности са такмичења (конкурса), под којима физичка лица, предузећа или држава функционишу самостално, а понекад и насупрот једни друге. У свим економским системима функционишу оба механизма; Ставови о оптималној подели функција између њих су прилично контрадикторни. У многим случајевима, предузећа или земље сарађују у појединим областима, на пример, у области научног истраживања или у усвајању индустријске стандарде, али и даље такмичи у другим областима, нарочито у погледу маркетинга производа.

Економија. Објашњење речника. - М .: "ИНФРА-М", Издавачка кућа "Вес Мир". Ј. Блацк. Опште издање: д. н. Осадцхаиа ИМ. 2000.


Економски речник. 2000.