Skip to main content

ЗАДРУГЕ ПРОИЗВОДЊА

ЗАДРУГЕ ПРОИЗВОДЊА
производне задруге - задруге, које се баве производњом производа, извођење радова, пружање плаћених услуга компанијама, организацијама, грађанима. Радна активност у производној задрузи изграђена је на основу личног рада учешћа својих чланова.

Економски речник. 2010.


Економски речник. 2000.