Skip to main content

Кооперативни друштво, задруга

Кооперативни друштво, задруга
(кооперативно друштво) Компанија, у власништву својих запослених или клијената (клијената). Цо-оперативе булк друштво куповина у Великој Британији је задруга задруга.

Економија. Објашњење речника. - М .: "ИНФРА-М", Издавачка кућа "Вес Мир". Ј. Блацк. Опште издање: д. н. Осадцхаиа ИМ. 2000.


Економски речник. 2000.