Skip to main content

ПОЛИТИКА КООРДИНАЦИЈА

ПОЛИТИКА КООРДИНАЦИЈА
(координација политика) Мере које омогућавају националну фискалну и монетарну политику како би се постигли најбоље резултате ако земља сарађују једни с другима. Фискална и монетарна политика која се спроводи у свакој земљи утиче и на иностранство и унутар земље. Координација ових врста политике показује да се најбољи резултати постижу ако се свака од земаља бити мање вероватно користити политику, наносе штету другима, као и независно одабрани од њих, и вероватно да настави политику корисне другима. Предности координације политике примјењују се и на сарадњу водећих монетарних и фискалних тијела унутар земље.

Економија. Објашњење речника. - М .: "ИНФРА-М", Издавачка кућа "Вес Мир". Ј. Блацк. Опште издање: д. н. Осадцхаиа ИМ. 2000.


Економски речник. 2000.