Skip to main content

Порез на добит

Порез на добит
постоји у свим земљама са тржишним економијама, порез на доходак правних лица, порез на пропорционалном стопом на основу пореских пријава ових појединаца. Предмет опорезивања је бруто маржа, нето појединих врста трошкова и добити од попуста (дивиденди, повећаних трошкова производње, плаћања камата на дуг, штете, трошкови за истраживање и развој, рекламирање и заступање). У Русији, сличан порез постоји у облику пореза на добит наметнут правним лицима на фиксној скали.

Раизберг БА, Лозовскиј Л. Сх., Стародубцева Е.Б. Савремени економски речник. - 2 нд ед. , исправљен. М .: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економски речник. 2000.