Skip to main content

КОРПОРАТИВНИ СИМБОЛИ

КОРПОРАТИВНИ СИМБОЛИ
КОРПОРАТИВНИ СИМБОЛИ - назив корпорације, његових знакова и трговинских слика.

Економски речник. 2010.


Економски речник. 2000.