Skip to main content

КОРПОРАТИВНА ПОРЕСКА

КОРПОРАТИВНА ПОРЕСКА
(Порез на корпорацију) Британски порезни систем. Порез се обрачунава на оперативне добити свих предузећа (за мала предузећа пореска стопа је нешто нижа од уобичајене). Порез се састоји из два дела: порез на предузецу је у ствари порез на добит који се обрацунава код извора дивиденде исплацених акционарима; главни порез на корпорацију је износ порезног дуга који је остао након плаћања пореза на добит правних лица.

Економија. Објашњење речника. - М .: "ИНФРА-М", Издавачка кућа "Вес Мир". Ј. Блацк. Опште издање: д. н. Осадцхаиа ИМ. 2000.


Економски речник. 2000.