Skip to main content

КОРПОРАТСИОННИЕ СИМБОЛИ

КОРПОРАТСИОННИЕ СИМБОЛИ
КОРПОРАТСИОННИЕ симболи - назив корпорације, њених заштитни знакови и слике.

Економски речник. 2010.


Економски речник. 2000.