Skip to main content

Коресподенција рачуна

коресподенција рачуна
двојног трансакција, рачуноводствени метод израде (пуњење) рачуна, који се састоји у томе да се свака финансијска трансакција забележен на исту вредност, збир два рачуна: терет једне и кредит од другог. Са таквим записом настају двоструки, међусобни односи између рачуна, што се назива кореспонденција рачуна. Такав запис омогућава повећање поузданости рачуноводства и помаже да се боље разуме природа економских трансакција.

Раизберг БА, Лозовскиј Л.Сх., Стародубцева Е.Б. Савремени економски речник. - 2 нд ед. , исправљен. М .: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економски речник. 2000.