Skip to main content

Репортер

Репортер
(од година цорреспондаре -. Информ) банци или другој финансијској институцији, представља у интересу региона на друге сличне организације о свом трошку и да извршава финансијски и комерцијални задатака. Кореспондентски односи се фиксирају споразум дописника између два или више кредитних институција на реализацији једног од њих у име и на рачун неких других операција.

Раизберг БА, Лозовскиј Л.Сх., Стародубцева Е.Б. Савремени економски речник. - 2 нд ед. , исправљен. М .: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економски речник. 2000.