Skip to main content

Опасан део

Дио опреме, приближавања или додира који је опасан, са знацима опасног производног фактора. Извор: ГОСТ 14254-96 (ИЕЦ 529-89)

едвАрт. Речник појмова и дефиниција помоћу сигурносне и противпожарне заштите, 2010