Skip to main content

Решење о несрећама

комплекс спасилачких, медицинских, финансијских, техничких, организационих и других мера усмјерених на помоћ у току катастрофе или након ње како би спасили животе и пружили им средства за издржавање. Може бити локална или велика, екстремна или дуготрајна.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010