Skip to main content

Спасавање и фази опоравка од радијационог удеса

временски интервал у коме продужити приоритет хитна поправка (види рад хитне опоравак.). Карактерише: акутној фази на радијационог удеса, и део фазе санације, која обухвата само посебно важан и хитан посао реконструкције.

ЕдвАРТ. Глосар услова Министарства ванредних ситуација, 2010