Skip to main content

Картица Хитна теретни

сложена организациона и методолошке информације документ који садржи: податке о опасним својствима робе; Услови за безбедан превоз терета (теретна групе, хомогене критеријуми безбедности) и мере за отклањање несреће приликом транспорта (општу организацију, заштиту од пожара и друге.), Медицинске и техничке мере (ППЕ хитних тимова, пре-болнице и прве медицинске помоћи) , као и информације о примјени приоритетних мјера заштите животне средине, укључујући и неутрализацију штетних материја.

ЕдвАРТ. Речник појмова Министарства за ванредне ситуације, 2010